Investerings- en financieringsbeslissingen

Binnen uw onderneming heeft u voortdurend te maken met het nemen van investeringsbeslissingen. Welk rendement is beoogd en redelijkerwijs te verwachten. Zeker als het gaat om grote investeringen is het belangrijk om uw investeringsbeslissing te laten toetsen en te laten beoordelen wat het effect is ervan op uw organisatie, wij zijn u daarbij graag van dienst.

Wij adviseren aanvullend op het gebied van ondernemingsfinanciering, waaronder aandelenemissies, het aantrekken van nieuwe gelden, en herfinanciering van bestaande schulden. Wij begeleiden u bij het realiseren van de meest optimale financieringsstructuur. Door ons uitgebreide relatienetwerk bij banken en investeringsmaatschappijen weten wij de juiste weg te vinden naar een voor u optimale financiering.

De kans van slagen bij het verkrijgen van een financiering wordt groter als de uitgangspunten zijn opgenomen in een businessplan, onderbouwd met prognoses van balans, resultaten en kasstromen. Wij kunnen u van dienst zijn om dit businessplan op te stellen en verzorgen desgewenst de onderhandelingen als het gaat om de voorwaarden van de financiering.Onze Expertise

  • Kritisch deskundig
  • Oplossingsgericht
  • Uitgebreid relatienetwerk
  • Deskundigheid
  • Ondernemend