Betaalpauze hypotheek door corona

Ook inzake de hypotheek van de privéwoning krijgt de ondernemer hulp van de overheid. Iedere euro hulp of ruimte is immers hard nodig en dus welkom. Hoe ziet deze versoepeling eruit en wat kunt u met een betaalpauze?

Een betaalpauze?

Bij de meeste banken kunt u maximaal zes maanden een betaalpauze krijgen op uw lopende verplichtingen, zoals uw hypotheek. Gedurende deze periode hoeft u dan geen (of minder) rente en aflossing te betalen. Let op.  Heeft u echter op of na 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten, dan moet u verplicht aflossen om in aanmerking te komen voor de fiscale renteaftrek. Volgens de huidige fiscale regels moet u dit, bij een betaalpauze in 2020 voor een hypotheek waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, uiterlijk 31 december 2021 hebben terugbetaald.

Niet de middelen? Als u het geld niet heeft om af te lossen en u dit ook kunt aantonen, dient u een nieuw aflossingsschema af te spreken. Conform dit nieuwe schema betaalt u voor de openstaande schuld een vast bedrag aan rente en aflossing. Tip.  De keuze is aan u of u dit vaste bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Let op.  Als u geen nieuw schema afspreekt en u de betalingsachterstand niet tijdig inhaalt, voldoet u niet meer aan de aflossingseis en mag u de hypotheekrente en -kosten niet meer aftrekken. De eigenwoningschuld gaat dan over naar box 3. Voldoet u op een later tijdstip wel weer aan de aflossingseis, dan mag u de hypotheekrente weer aftrekken.

Twee goedkeuringen voor achterstand

In het beleidsbesluit Fiscale maatregelen coronavirus worden nu twee goedkeuringen opgenomen:

  1. de aflossingsachterstand hoeft u niet uiterlijk 31 december 2021 te hebben terugbetaald. De aflossingsachterstand mag (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek van maximaal 360 maanden;
  2. u kunt er ook voor kiezen om voor het deel van de achterstand een aparte (hypothecaire) lening af te sluiten, waarbij de looptijd maximaal gelijk is aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom. U hoeft dan de aflossingsachterstand niet uit te smeren over de resterende looptijd van de hypotheek, maar u kunt gelang uw financiële situatie de aflossingsachterstand eerder aflossen, bijv. binnen vijf jaar.

Let op.  Natuurlijk moet u ook de uitgestelde rente terugbetalen aan uw hypotheekverstrekker. Deze rente is, als deze ook daadwerkelijk wordt betaald, aftrekbaar volgens de reguliere fiscale regels. Wanneer deze rente aftrekbaar is, is afhankelijk van de vormgeving van het contract dat u met uw hypotheekverstrekker op het punt van het inhalen van de uitgestelde rentebetaling heeft gesloten. Zo kan het zijn dat de rente aftrekbaar is op het moment van rentedragend schuldig worden (2020) of op het moment dat u de rente echt betaalt.

Voor wie? Het beleidsbesluit geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij hun kredietverstrekker en met hun kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan. Let op.  Een betaalpauze kan gevolgen hebben voor uw voorlopige aanslag 2020. U betaalt immers geen rente meer in 2020. Daarbij heeft het mogelijk ook gevolgen voor uw toetsingsinkomen, waardoor bijv. uw zorgtoeslag verandert.

Andere leningen. Voor een lening waarvoor de fiscale aflossingsverplichting geldt en die u bent aangegaan met uw eigen BV of een familielid, wordt nog bekeken op welke wijze en onder welke voorwaarden de goedkeuringen in het beleidsbesluit van toepassing kunnen worden verklaard.

U moet zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij uw kredietverstrekker en met hem een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Spreek vervolgens met uw kredietverstrekker af waarover u deze achterstand uitsmeert. Dat kan over de resterende looptijd of via een nieuwe lening.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl


Neem contact met ons op


Archief