Met de auto op vakantie zonder bijtelling?

Als u uw auto van de zaak alleen zakelijk gebruikt, krijgt u geen bijtelling voor het privégebruik. U kunt de auto dan echter niet voor de vakantie gebruiken. Kan het huren van een auto dan uitkomst bieden? Waar moet u dan op letten?


Auto op de balans

Privégebruik auto van de zaak
Als uw auto tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend of zelfs moet worden gerekend, mogen alle kosten en lasten die verband houden met de auto ten laste van de winst worden gebracht. Feitelijk is er dan sprake van een auto van de zaak. Gebruikt u de auto van uw onderneming ook privé, bijvoorbeeld voor uw vakantieritten, boodschappen of familiebezoek, dan heeft u daar voordeel van. Als u met die auto meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, krijgt u hiervoor dan ook een ‘bijtelling’. Op grond van de autokostenfictie vindt er dan een winstcorrectie plaats voor het privégebruik. Deze winstcorrectie voor ondernemers heet eigenlijk geen ‘bijtelling’ maar ‘onttrekking’ en verhoogt daarmee weer de winst.

Werkelijke autokosten
De autokostenfictie wordt op dezelfde manier toegepast als bij werknemers, maar met één belangrijke uitzondering. De onttrekking bedraagt maximaal het bedrag van de werkelijke totale autokosten.

Voorbeeld
Frits rijdt in een auto van de zaak met een catalogusprijs van € 25.000. Voor Frits geldt het bijtellingspercentage van 22%. Dat zou neerkomen op een onttrekking van € 5.550. Aan de werkelijke autokosten (inclusief afschrijving) heeft Frits in totaal een bedrag van € 4.750 ten laste van de winst gebracht. De onttrekking vanwege het privégebruik bedraagt daarom maximaal € 4.750 en niet € 5.500.

Minder dan 500 km privé

Geen bijtelling
Als u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, dan krijgt u geen bijtelling. U gebruikt de auto dan vrijwel alleen zakelijk en voor het woon-werkverkeer. U moet dan wel kunnen aantonen dat u met de auto op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt, bijvoorbeeld met een sluitende rittenregistratie.

Toch met de auto op vakantie? 
Maar wat nu als u toch met de auto op vakantie wilt? Als u daarvoor de auto van de zaak gebruikt, komt u al snel boven de 500 km-grens met de bijtelling als gevolg. Is het huren van een auto een optie?

Auto van een derde huren
Het is mogelijk om tijdens de vakantieperiode een vergelijkbare auto via een derde, bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf, te huren. Let op.  Het is wel van belang dat de ‘vakantieauto’ privé wordt gehuurd en betaald, omdat er anders toch sprake is van een auto die via uw onderneming aan u ter beschikking wordt gesteld. In dat geval mag er dan met beide auto’s niet meer dan 500 kilometer privé op jaarbasis worden gereden, waardoor een vakantie niet tot de mogelijkheden behoort.

Vergoeding kosten niet mogelijk
Het integraal vergoeden van alle kosten van de ‘vakantieauto’ is niet mogelijk. Gebeurt dit toch, dan gaat de Belastingdienst er immers van uit dat er sprake is van een terbeschikkinggestelde auto, met de bijtelling als gevolg.

Achter slot en grendel
Laat uw auto van de zaak tijdens uw vakantie zodanig achter dat niemand die auto kan gebruiken. Zorg dat de sleutels, etc. netjes worden opgeborgen.
Het is mogelijk om tijdens de vakantie een auto van een derde te huren om zo vervelende discussies en bijtelling achteraf te voorkomen. Het is wel van belang dat deze ‘vakantieauto’ door u privé wordt gehuurd en betaald.

Neem contact met ons op


Archief