Bijtelling elektrische auto fors hoger, wat kunt u doen?

Elektrische auto’s worden vanaf volgend jaar fors duurder in de bijtelling. Die bijtelling loopt de komende jaren nog verder op. Wat betekent dat als u nu van plan bent een elektrische auto te kopen en wat scheelt dat in uw portemonnee?

Wat speelt er? 

Elektrische auto’s hebben fiscaal hun beste tijd gehad. De bestuurder ervan wordt voor wat de belastingen betreft nog steeds in de watten gelegd, maar de voordelen worden de komende jaren wel kleiner. Wat betekent dat concreet en is het verstandig nu een elektrische auto te kopen als u dat toch al op korte termijn van plan was?

Bijtelling elektrische auto
Voor het privégebruik van een ter beschikking staande auto, heeft u met de bekende bijtelling te maken. De bijtelling bedraagt voor een elektrische auto thans 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 22% over het meerdere. De bijtelling moet bij de winst worden geteld, waarover u vervolgens belasting betaalt. U ontkomt alleen aan de bijtelling als u kunt bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt.

Klimaatakkoord
Zoals bekend heeft het kabinet onlangs het Klimaatakkoord gesloten. Een van de onderdelen hiervan betreft de bijtelling voor elektrische auto’s. Die gaat vanaf 2020 omhoog volgens onderstaand schema, totdat vanaf 2026 voor elektrische auto’s dezelfde bijtelling geldt als voor niet-elektrische auto’s.
JaarBijtellingMax. cat. prijs
2019: 4%€ 50.000
2020: 8%€ 45.000
2021: 12%€ 40.000
2022-2024: 16%€ 40.000
2025: 17%€ 40.000
2026 e.v.22%-

Bijtelling toch vijf jaar vast? 
De getoonde bijtelling staat in beginsel voor vijf jaar vast. Na deze periode krijgt de auto de bijtelling die geldt volgens de dan heersende regels. Dit betekent dat u maximaal vijf jaar van de lage bijtelling kunt genieten, ervan uitgaande dat u de auto niet voor die tijd verkoopt. Gebeurt dit toch, dan gaat de lagere bijtelling over op de nieuwe eigenaar.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat u nu een nieuwe elektrische auto aanschaft van € 60.000. De bijtelling bedraagt dan 4% x € 50.000 + 22% x 10.000 = € 2.000 + € 2.200 = € 4.200. Schaft u dezelfde auto in 2020 aan, dan is de bijtelling 8% x € 45.000 + 22% x € 15.000 = € 3.600 + € 3.300 = € 6.900.

Verschil
Gerekend over de maximale periode van vijf jaar is dat dus een verschil in bijtelling van € 2.700 x 5 = € 13.500. Bij een belastingtarief van bijv. 40% scheelt dit dus netto € 5.400 in uw portemonnee, oftewel: ruim € 1.000 per jaar!

Overige wijzigingen? 
De fiscale behandeling van e-auto’s gaat ook op andere gebieden veranderen, maar nog niet direct. Zo betaalt u thans geen bpm bij aanschaf van een elektrische auto, maar vanaf 2025 wel, al blijft dit beperkt tot € 360. Ook betaalt u nu geen motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische auto’s. Dit blijft tot 2025, daarna gaat u 25% van het rijksdeel van de mrb betalen.

MIA onzeker
Als u in 2019 nog een e-auto aanschaft, heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op de winst van 27% tot een maximale cataloguswaarde van € 40.000. Of deze aftrek ook volgend jaar nog voor elektrische auto’s is weggelegd, is nog onzeker.

Was u al van plan om op korte termijn een elektrische auto aan te schaffen, doe dit dan nog dit jaar. Het scheelt u in ieder geval 4% extra bijtelling ten opzichte van volgend jaar en nog veel meer als u langer wacht.bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief