BSN in BTW-nummer zzp'er blijft heet hangijzer privacy

De kwestie over het burgerservicenummer (BSN) in het BTW-nummer van zzp'ers, is in het licht van de nieuwe privacywet actueler dan ooit. Ondernemers melden zich bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Tweede Kamerleden hebben weer eens vragen gesteld aan de minister over de stand van zaken.

Het onderwerp is niet nieuw want al in 2014 werd de discussie aangezwengeld. Het feit dat een bijzonder persoonsgegeven zoals het BSN zomaar te herleiden is uit een BTW-nummer van een zzp-er staat namelijk op gespannen voet met de verplichtingen die de BTW wet uit 1968 aan ondernemers stelt.

BSN op straat door verplicht melden BTW-nummer
Het BSN van zzp-ers is integraal opgenomen in hun BTW-identificatienummer. Volgens de wet op de Omzetbelasting hebben zzp-ers de verplichting om hun BTW nummer aan hun potentiele klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op hun facturen en daar zit hem de crux, door het publiceren hiervan komt een bijzonder persoonsgegeven op straat te liggen.

Onderzoek AP na ondernemersvragen
Veel zzp-ondernemers hebben de afgelopen periode hun beklag gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naar aanleiding hiervan is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in juni 2017 een onderzoek gestart. Zij onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers van zzp'ers. De voortgang van dit onderzoek is onbekend.

Ingevoerd in vele andere processen en systemen
Het BSN was ooit een fiscaal nummer (fi-nummer), bedacht en gebruikt door de Belastingdienst. Dit nummer is onderdeel geworden van het BTW-identificatienummer en is breed toegepast in systemen van overheden en bedrijven. Inmiddels is het fi-nummer ontwikkeld via sofi-nummer naar BSN. Doordat privacy belangrijker wordt, heeft de ontwikkeling van het nummer tot BSN een andere lading gekregen.

Grote impact, voor zomer de mogelijkheden in kaart
De minister ziet de complexiteit van de kwestie in. Hij staat eventueel open voor een BTW-identificatienummer zonder BSN. Het bezwaar is wel dat de implementatie hiervan  een grote impact zal hebben op overheden en ondernemers en op de continuïteit van het proces van BTW-heffing. De minister onderzoekt de mogelijkheden op dit moment en heeft aangegeven voor de zomer van 2018 met informatie te komen. Eerder werd al geadviseerd dat eenmanszaken moeten worden uitgezonderd van de plicht om het BTW-nummer te publiceren.

bron: rendement.nl

Neem contact met ons op


Archief