Woon-bedrijfspand wel of niet op de balans?

​Bedrijfsmiddelen die u zowel privé als zakelijk gebruikt, behoren tot het zogenaamde keuzevermogen. Die keuze heeft met name bij panden vergaande fiscale gevolgen. Maar wat is de beste keuze en waar hangt dit van af?

Keuzevermogen? 
Een computer, de auto en een pand waarin zowel gewoond als gewerkt wordt, zijn bekende voorbeelden van keuzevermogen. Dit betekent dat u zelf mag kiezen of u het bedrijfsmiddel als zakelijk of als privé aanmerkt. Deze vrije keuze moet weloverwogen plaatsvinden, zeker bij duurdere bedrijfsmiddelen. Gebeurt dat niet, dan kunt u van een koude kermis thuiskomen, zoals onlangs enkele vennoten overkwam.

Gevolgen bij woon-bedrijfspand
De keuze om een woon-bedrijfspand als ondernemings- dan wel privévermogen aan te merken, heeft vergaande fiscale gevolgen. Kiest u ervoor het pand als ondernemingsvermogen aan te merken, dan kunnen de kosten en lasten ervan ten laste van de winst worden gebracht. Wel heeft u met een hoger eigenwoningforfait te maken. Bovendien moet u bij een waardestijging afrekenen over de boekwinst. Bij de sterk stijgende prijzen van onroerend goed is dat een belangrijke factor, afrekenen hoeft immers niet als een pand privé is.

Bovenwoning verplicht privévermogen? 
De genoemde vennoten van een dansschool stapten onlangs naar de rechter omdat ze de woning boven hun dansschool tot het ondernemingsvermogen hadden gerekend. Dit was fout geweest, zo beweerden ze, want de bovenwoning had naar hun mening tot het privévermogen gerekend moeten worden. Dat ze dit bij nader inzien graag wilden, was begrijpelijk. De bovenwoning was destijds gekocht voor zo’n € 60.000,- terwijl deze bij verkoop ruim € 316.000,- opbracht. Dit betekende dat over de boekwinst van € 256.000,- met de fiscus moest worden afgerekend. Geen peulenschil dus.

Wanneer verplicht privé?
Voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28.09.2018 (GHARL:2018:8505) , speelde de discussie wanneer een woon-bedrijfspand verplicht privé- of ondernemingsvermogen is. Uitgangspunt is dat u dit als ondernemer zelf beslist. Alleen als de redelijkheid overschreden wordt, kan dit niet. Het hof besliste dat het de redelijkheid niet in de weg stond om de bovenwoning als ondernemingsvermogen aan te merken. Deze keuze kon dus niet zomaar worden herzien.

Overwegingen rechter. 
De rechter kwam tot dit oordeel omdat een deel van een juridisch niet gesplitst pand alleen onder voorwaarden verplicht privévermogen is. Dit deel moet dan zelfstandig rendabel te maken zijn en het moet uitsluitend voor de voorziening in de woonbehoefte worden gebruikt. Het mag dus op geen enkele wijze gebruikt worden voor de onderneming. In het berechte geval gebeurde dit wel. De bovenwoning was weliswaar af te scheiden, maar was gebruikt voor het verzorgen van de was en de administratie. Ook was er regelmatig een jurylid gehuisvest en was er een reclamebord aan de woning bevestigd. Daarmee was de bovenwoning geen verplicht privévermogen en was de aanslag terecht geweest.

Wat kunt u hiermee?
Maak altijd een weloverwogen keuze om het pand al dan niet tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Uw keuze staat in principe voor de toekomst vast. De belangrijkste gevolgen van het tot het ondernemingsvermogen rekenen van uw pand, is dat kosten aftrekbaar zijn, u een hoger eigenwoningforfait betaalt en dat toekomstige boekwinst belast is en boekverlies aftrekbaar.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief