Mag u vakantiegeld later betalen?

Veel werkgevers die door de coronamaatregelen (gedeeltelijk) stilliggen, zien het moment waarop het vakantiegeld moet worden uitbetaald met angst en beven tegemoet. Zijn er mogelijkheden om uitstel te krijgen?

Volgens de wet dient het vakantiegeld in juni worden uitbetaald, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen of een publiekrechtelijke regeling anders bepaalt (art. 17 WML). Als werkgever moet u  het vakantiegeld minimaal eenmaal per kalenderjaar betalen. U mag ook afspreken om de vakantiebijslag per periode te betalen. Als u het vakantiegeld niet op tijd betaalt, bent u zelfs de wettelijke verhoging verschuldigd van max 50% (art. 7:625 BW) en de wettelijke rente (art 6:119 BW).
In de praktijk is het zo dat veel werkgevers het vakantiegeld in mei uitbetalen, meestal omdat dit zo is opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst.

Wat nu als u door deze coronacrisis onvoldoende geld in kas heeft om het vakantiegeld uit te betalen? Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Subsidie uit NOW komt later
Als u een beroep heeft gedaan op de NOW (of een andere regeling) moet u afwachten of deze subsidie op tijd binnen is om niet alleen het loon, maar ook het vakantiegeld te betalen. In dat geval kunt u proberen om afspraken met uw werknemers te maken om de betaling uit te stellen. Als uw bedrijf een ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft, kunt u proberen om daar afspraken mee te maken. Heeft u deze niet, dan moet u met de individuele werknemers afspraken zien te maken. 

U reserveerde voor het vakantiegeld
Veel werkgevers maken maandelijks een reservering voor het uit te betalen vakantiegeld. Vanaf maart heeft u deze reservering echter niet meer gedaan. In dat geval kunt u proberen om afspraken met uw werknemers (of or of pvt) te maken om dit deel op tijd (bijv. in mei of juni) te betalen en het restant later, eventueel in termijnen.   

Er is simpelweg geen geld
In dat geval informeert u uw werknemers dat er geen middelen zijn vanwege de coronacrisis, maar dat zij dat alsnog zullen krijgen wanneer er voldoende liquiditeit beschikbaar is. U loopt daarbij wel de kans dat uw werknemers de wettelijke verhoging zullen opeisen, maar de vraag is of een rechter, gelet op de omstandigheden, deze zal toekennen. De rechter kan namelijk de verhoging matigen wanneer hij dat met het oog op de omstandigheden billijk vindt.

De wet is simpel: vakantiegeld moet uiterlijk in juni worden betaald. Als uw financiële situatie dat niet toelaat, zit er niets anders op dan deze situatie met uw werknemers te bespreken en betalingsafspraken te maken. Reken er op dat u dan wel openheid moet geven over uw financiële situatie.   

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Daan van Hemert van ons kantoor op 071-207 46 07 of mail naar daan@profinz.nl


bron: tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief