Wat is uw centrale levensplaats bij meerdere woningen?

U kunt slechts voor één woning aftrek van de hypotheekrente krijgen. Heeft u er meer, dan is het van belang wat uw ‘centrale levensplaats’ is. Maar wat verstaan we hieronder en wat is hiervoor bepalend? Wat vond de rechter onlangs?


Hypotheekrente
De aftrek van hypotheekrente is ondanks alle beperkingen nog steeds een van de belangrijkste aftrekposten. Voor de meeste belastingplichtigen levert deze aftrek jaarlijks dan ook duizenden euro’s op. De aftrek geldt echter alleen voor uw hoofdverblijf. Voor degene met meerdere woningen is het dus van belang wanneer zijn woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHSHE:2018:1495) . Wat speelde er?

Meerdere woningen
In de betreffende zaak had een collega van u de beschikking over meerdere woningen. Kennelijk had hij aan geld geen gebrek, want het handelde om een appartement met een waarde van ongeveer € 1 miljoen en een vrijstaande woning van zo’n € 2,5 miljoen. Vanwege de aftrek van de erfpachtcanon wilde de man de laatste woning als eigen woning aanmerken en zo de betaalde kosten ten laste van het inkomen brengen. De inspecteur ging hier echter niet in mee en schrapte de aftrek, waarna de zaak voor de rechter belandde.

Centrale levensplaats? 
Voor de aftrek van hypotheekrente en andere kosten ten aanzien van de eigen woning, is het van belang dat de betreffende woning u als hoofdverblijf ter beschikking staat. Of dit zo is, hangt af van de vraag wat uw centrale levensplaats is. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie, waarbij bepalend is wat het middelpunt is van uw persoonlijke en economische belangen. Maar wat is hiervoor dan weer bepalend?

Slapen, school en pinnen. 
Uit de uitspraak blijkt dat tal van factoren van invloed zijn op uw centrale levensplaats. Zo is het van belang waar er gewerkt wordt, waar u overnacht en of dit al dan niet in of in aanloop naar het weekend is. Ook de deelname aan het sport- en verenigingsleven en het aantal pinbetalingen in een bepaalde plaats zijn bepalend. In deze uitspraak was het ook van belang waar de postbezorging van de financiële administratie plaatsvond.
Dus? 
Op basis van al deze feiten kwamen zowel de rechtbank als het gerechtshof tot de conclusie dat uw collega niet voldoende hard kon maken dat zijn duurste woning ook tevens deel uitmaakte van zijn centrale levensplaats. De inspecteur kreeg dan ook gelijk, ook in cassatie bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:289) .

Controlemiddelen
Uit de uitspraak blijkt dat de fiscus op diverse manieren kan nagaan waar uw centrale levensplaats zich bevindt. Formele zaken, zoals waar u bent ingeschreven in het GBA, zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. Dat zijn echt de dagelijkse zaken, zoals verblijven, slapen, sporten, waar bevinden zich crèches en scholen, waar wordt er deelgenomen aan het verenigingsleven, e.d. Dit alles is ook vrij eenvoudig door de fiscus te checken.

Niet mee eens? 
Dus als u een andere mening bent toegedaan inzake uw centrale levensplaats, zult u dit hard moeten maken en hiervoor feiten moeten verzamelen. 
Tip.Wat uw centrale levensplaats is, is afhankelijk van zaken die voor u bepalend zijn. Heeft u geen kinderen, dan zijn scholen niet van belang. Tennist u maar twee keer per jaar, dan is dus ook uw tennisclub niet echt van belang voor uw centrale levensplaats.

Aftrek van kosten van de eigen woning is alleen mogelijk voor de woning die deel uitmaakt van uw centrale levensplaats. Bij twijfel dient u dit aannemelijk te maken met feiten die voor uw situatie van belang zijn (verenigingsleven, schoolgaande kinderen, uw pingedrag, etc.).


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief