Nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd

De rijksoverheid heeft nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd. De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Drie maatregelen die nu zijn aangekondigd, beschrijven we hierna kort.


1. Maatregel, ook voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers gebruik van maken als ze ten minste 1.225 uur per kalenderjaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen, zal de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat deze onder de versoepeling vallen. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

2. Werkkostenregeling, meer vrije ruimte

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven, wordt eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijv. door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

3. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers, zoals banken, willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020 uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.
Nu is er aangekondigd dat de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 hoeft te worden betaald, maar dat deze (direct) kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). In plaats hiervan kan er worden gekozen om de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan ook apart binnen bijv. vijf jaar worden afbetaald. Dit geeft meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken.

Met deze aankondiging worden er een paar belangrijke fiscale pijnpunten verminderd. De regelingen moeten nog wel worden uitgewerkt. De versoepeling van het urencriterium geldt voor alle ondernemers die door de coronacrisis niet aan het urencriterium kunnen voldoen. De Belastingdienst zal van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren dus niet daadwerkelijk hebben besteed.Blijf wel altijd uw uren bijhouden!


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl


Neem contact met ons op


Archief