Inhuren van zzp-er, waar moet u op letten?

Al een aantal jaren zijn de regels over het inhuren van zzp’ers onduidelijk. De eerdere voorstellen tot de invoering van een vast minimumtarief en een zelfstandigenverklaring zijn onlangs ingetrokken. Wat is de huidige stand van zaken?

Risico van naheffingen

Geen zelfstandige, maar een werknemer. Bij het inhuren van een zzp’er bestaat de kans dat de Belastingdienst achteraf zegt dat er geen sprake was van een zelfstandig ondernemer, maar van een werknemer.

Naheffingsaanslagen. In dat geval kunt u een naheffing van loonheffingen krijgen. U moet dan alsnog premies voor de werknemersverzekeringen, loonbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen. Omdat zo’n naheffing snel oploopt, wilt u vooraf uiteraard zeker weten dat u geen risico loopt.

Eerdere voorstellen ingetrokken

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring. Eind 2019 heeft het ministerie voorgesteld om duidelijkheid te geven voor zzp’ers die tegen een laag uurtarief en voor zzp’ers die juist tegen een hoog tarief werken. Het voorstel was om iedereen die minder dan € 16 per uur zou verdienen, aan te merken als werknemer en iedereen die meer in rekening zou brengen dan € 75 per uur, mocht er zelf voor kiezen om te factureren en hoefde dan dus niet als werknemer verloond te worden.

Ingetrokken. Uit een brief van staatssecretaris Vijlbrief en minister Koolmees aan de Tweede Kamer blijkt dat deze twee voorstellen zijn ingetrokken na grote bezwaren uit de praktijk.

Webmodule

Pilot. Het ministerie werkt nog wel aan het ontwikkelen van een webmodule. Het idee daarvan is dat u door het beantwoorden van een aantal vragen op een website een uitkomst krijgt over de vraag of degene die u inhuurt echt zelfstandig is of dat u de vergoeding die u gaat betalen als loon moet verlonen. Deze module is nu tweemaal getest en in het najaar zal deze op grote schaal gebruikt kunnen worden in een pilot. Let op. De uitkomst geeft u dan nog geen zekerheid. Dat moet uiteindelijk wel gebeuren als de webmodule definitief wordt ingevoerd.

En nu?

Geen zekerheid. Op dit moment is er dus geen simpele manier om zekerheid te krijgen over de vraag of u met een echte zelfstandige te maken heeft of het risico loopt op naheffingen, omdat er toch sprake is van een werknemer.

Werken met modelovereenkomst. U kunt dat risico wel beperken, bijv. door gebruik te maken van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld. Natuurlijk moet u er dan wel op letten dat de feitelijke situatie waarin u samenwerkt met de zzp’er, overeenkomt met wat er op papier in de modelovereenkomst is afgesproken. Tip. Er zijn algemene modelovereenkomsten, maar ook overeenkomsten voor specifieke branches of beroepsgroepen. Zoek de overeenkomst die het beste bij uw situatie past ( https://www.belastingdienst.nl - zoekwoord: modelovereenkomsten).

Handhaving uitgesteld. Tot 1 januari 2021 zal de Belastingdienst alleen handhaven ingeval een opdrachtgever kwaadwillend blijkt of als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen (in de meeste gevallen tot drie maanden), als blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

bron: tipsenadvies-eenmanszaak.nl

 
 


Neem contact met ons op


Archief