Potje golfen op kosten van de zaak?

Zakelijke kosten zijn in beginsel aftrekbaar, ook als u er als ondernemer privé voordeel van heeft. Maar waar ligt de grens? En wie beslist er eigenlijk of er wel voldoende zakelijke motieven zijn om de kosten op de zaak te zetten? Grijs gebied. Netwerken is ‘net werken’ aldus Youp van het Hek. Toch is netwerken ongekend populair onder ondernemers en volgens velen dé manier om nieuwe klanten te scoren. De kosten van dergelijke activiteiten brengt u natuurlijk het liefst ten laste van de winst, maar daar denkt de inspecteur vaak anders over. Wat is wijsheid?

Reclame, sponsoring, representatie?

De moeilijkheid van het vraagstuk zit hem in het feit dat bepaalde kosten niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Bovendien is de grens dus niet altijd even duidelijk. Over reclamekosten is het minst discussie. Die zijn gewoon voor 100% aftrekbaar. Net als de kosten van sponsoring. Relatiegeschenken zijn echter maar beperkt aftrekbaar, in beginsel voor 80%.
Voorbeeld: de pen met opdruk. Een pen met de opdruk van uw bedrijf met een inkoopwaarde van € 1,- is duidelijk reclamemateriaal. Maar wat nu als het een pen van € 10,- betreft? Die geeft u immers niet zomaar weg en dus zal er dan al snel sprake zijn van een relatiegeschenk. Dat dus slechts voor 80% aftrekbaar is. Waar de grens ligt, is echter nergens bepaald.
Sponsoring. Sponsoring is fiscaal niet anders dan reclame. Hier is echter wel van belang dat er soms privébelangen een rol spelen, waarmee fiscaal rekening gehouden moet worden. Uw bedrijf sponsort bijvoorbeeld een tennistoernooi, maar u mag wel, al dan niet met relaties, de wedstrijden bijwonen. En wordt iedereen onderwijl voorzien van een drankje en hapje. Fiscaal moeten dan de sponsorkosten worden afgezonderd van de waarde van de bezoekjes inclusief drank en hapjes. De sponsorkosten zijn 100% aftrekbaar, de rest als representatiekosten slechts voor 80%.

Terug naar de golfsport

Ook een onderneemster die de golfsport beoefende vond de fiscus op haar weg wat betreft de aftrek. De kosten van het golfen werden als representatiekosten aangemerkt, wat ook betekende dat deze in beginsel slechts voor 80% aftrekbaar waren, Rechtbank Arnhem, 23.02.2010 (RBARN:2010:BM1911) .
Businessseat. Businessseats bij voetbalclubs zijn al vaker onderwerp van discussie geweest tijdens fiscale procedures. Het verblijf tijdens de wedstrijd werd aangemerkt als relatiegeschenk en was dus ook maar beperkt aftrekbaar.

Geen aftrek of beperkt aftrekbaar?

Kosten voor representatieve vaartuigen zijn bij wet uitgesloten van aftrek. Daarnaast kan aftrek van kosten worden geweigerd als er een wanverhouding bestaat tussen kosten en opbrengst. Zoals de tandarts die een privévliegtuig gebruikte voor het woon-werkverkeer tussen zijn woonplaats in Frankrijk en kliniek in Nederland. Alleen de kosten van een normaal vliegticket werden geaccepteerd. Ook in andere gevallen is soms slechts een deel van de kosten aftrekbaar, voor zover redelijk. Zoals een deel van de kosten van een speedboot, waarop reclame was aangebracht voor een bedrijf.

Wie eist, die bewijst. Houd er rekening mee dat u kosten kunt aftrekken, als u kunt aantonen dat ze zakelijk zijn. Probeer dit zo goed mogelijk te onderbouwen. Dus wat hebben de relatiegeschenken, businessseats en vergelijkbare uitjes uw bedrijf concreet opgeleverd?Kosten met een privékarakter zijn soms bij wet in aftrek beperkt. Probeer bij dergelijke kosten altijd zo veel mogelijk te onderbouwen met welk zakelijk doel ze gemaakt zijn en welke voordelen ze u hebben opgeleverd. U moet dat aannemelijk maken, houd daarbij de kerk in het midden.

bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief