Doorwerken als de overheid de loonkosten overneemt, lichtpuntje voor werkgevers

Als u een tegemoetkoming in de loonkosten krijgt op basis van de 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' (NOW), betekent dit niet dat uw werknemers per se thuis duimen moeten draaien. Hoe zit dat?

Tegemoetkoming bij omzetverlies

Indien u als ondernemer een omzetdaling heeft door de coronacrisis, kunt u een beroep doen op de 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' (NOW). Daarmee vertellen we u niets nieuws. Veel is er nog onduidelijk over deze regeling, maar er is wel duidelijk dat de werkgever tijdens de periode van de tegemoetkoming (maximaal 2 x 3 maanden) niemand mag ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Werknemers ontvangen tijdens deze periode hun volledige salaris en de hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling.

Geen WW

Anders dan bij de oude regeling (de WTV) wordt er geen beroep gedaan op de WW. De NOW staat hier volledig los van. Er worden dus ook geen WW-rechten opgesoupeerd.
Uw werknemers hoeven geen WW-aanvraag te doen of hieraan mee te werken. 

Werknemers hoeven geen duimen te draaien

Anders dan bij de WTV mogen de werknemers ook gewoon hun werk blijven doen, maar u mag uw werknemers ook andere dingen laten doen. Zo zouden zij bijv. aan de slag kunnen gaan met een project dat is blijven liggen, is er tijd voor een grondige update van de website, kunnen zij tijd besteden aan een grote schoonmaak of het magazijn opruimen. Het kan bovendien een goede mogelijkheid zijn om u goed voor te bereiden op de opstart na alle corona-ellende. 

Let wel op de maatregelen

Uiteraard blijven alle maatregelen over thuiswerken, afstand houden en hygiëne gewoon van kracht.

Werknemers mogen gewoon hun werk blijven doen ook als u gebruikmaakt van de NOW. Dit hoeven niet alleen hun normale werkzaamheden te zijn, maar dit mogen ook andere werkzaamheden zijn. Dit kan een mooie kans zijn om bijv. nieuwe dingen aan te pakken, projecten op te pakken die normaal steeds blijven liggen, een grote schoonmaak te houden of een plan voor te bereiden voor de opstart na alle corona-ellende. bron: ttipsenadvies-eenmanszaak.nl


Neem contact met ons op


Archief