Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandige ondernemers van start

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf dinsdag aanspraak maken op een compensatieregeling. Hiermee kunnen zij alsnog een vergoeding krijgen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering die zij eerder zijn misgelopen.

Ze kunnen tot en met 30 september compensatie aanvragen bij het UWV. Naar schatting hebben zo'n twintigduizend vrouwen recht op de compensatie van 5.600 euro bruto. Dat bedrag is de gemiddelde uitkering die een zelfstandige vorig jaar voor haar zwangerschap ontving.

In mei 2005 kwam de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen te vervallen door een wetswijziging. In juni 2008 werd deze weer ingevoerd.

Een aantal vrouwelijke zelfstandigen dat in de tussenliggende jaren van een kind beviel, voelde zich benadeeld en stapte naar de rechter. Vorig jaar besloot de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vrouwen te compenseren voor de inkomsten die zij mis waren gelopen.

De compensatie wordt uitbetaald tussen 1 januari en 1 april volgend jaar. Vrouwen die in aanmerking komen, kunnen de vergoeding aanvragen via de site van het UWV.

bron: www.nu.nl

Neem contact met ons op


Archief