Lenen aan een ondernemend kind

Wie geld uitleent aan het bedrijf van een kind, zal bij onverhoopte afwaardering van die vordering snel in discussie met de fiscus komen. Wat is wijsheid?

Een zoon leende € 450.000,- van zijn ouders en pompte dat geld in een BV die deel uitmaakte van een verliesgevend concern. Het concern verkocht nadien belangrijke activiteiten. De verkoopopbrengst viel uiteindelijk tegen. In het begin wordt de ouderlijke lening voor een klein deel (€ 50.000,-) afgelost. Rentebetalingen blijven steeds vaker achterwege.

Box 1 of box 3 (sparen en beleggen). 
U voelt het wellicht al aankomen: de ouders zien de waarde van de vordering flink dalen. Voor dit vermogensverlies nemen zij in hun belastingaangifte een ‘voorziening’ op. De inspecteur weigert de geclaimde aftrek van de voorziening en de zaak belandt bij Rechtbank Gelderland, 12.10.2018 (RBGEL:2018:4362) .

Ongebruikelijk, maar niet onzakelijk. 
In deze procedure was er overeenstemming over het feit dat de lening ongebruikelijk was. Dat wil zeggen dat deze lening niet zou zijn verstrekt als er geen familieband was geweest. Daarmee stond voor deze procedure vast dat het hier niet om sparen en beleggen ging, maar om terbeschikkingstelling van vermogen aan een kind dat een belang in een BV had. De opbrengsten (rente) zijn dan belast in box 1 en waardedalingen van de vordering zijn aftrekbaar. Maar, de inspecteur stelde dat het lenen van het geld onzakelijk was geweest. Volgens hem zouden derden dit debiteurenrisico niet hebben aanvaard. Onzakelijke verliezen zijn niet aftrekbaar.

Argumenten. 
Als verweer tegen de stellingname van de inspecteur wijzen de ouders erop dat zij bij het uitlenen van het geld volledig waren ingelicht over de reorganisatieplannen van het concern. En een accountant had een prognose opgesteld dat de kasstroom voldoende was voor aflossing van de lening. De rechter kijkt vooral naar wie de bewijslast heeft. Dat is de inspecteur en die komt met onvoldoende bewijs.

Conclusie. 
Houd er rekening mee dat de inspecteur de zakelijkheid van een lening aan ondernemende kinderen zal aanvechten. Maak zakelijke afspraken en zorg voor een dossier waaruit blijkt hoe de rente en aflossing naar verwachting betaald zullen worden.Ouders die geld lenen aan (de onderneming van) hun kinderen, doen er goed aan om een dossier aan te leggen waaruit de zakelijkheid van de lening blijkt.bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief