Zelfstandigen inhuren, blijf waakzaam!

De fiscus heeft onlangs haar onderzoeksbevindingen in het Toezichtsplan Arbeidsrelaties bekendgemaakt. Welke belangrijke lering is daar voor u uit te trekken

Toezichtsplan.
Zoals u weet is de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Tot 1 juni 2018 handhaafde de Belastingdienst wel in gevallen van ernstige kwaadwilligheid. Let op. Vanaf 1 juli 2018 kunnen er echter naheffingen en boetes worden opgelegd in alle gevallen van kwaadwilligheid.

Wees hiervoor op uw hoede! 
Uit het onderzoek kwamen de volgende aanwijzingen aan het licht waarbij onjuist handelen werd vermoed:

 • aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, terwijl er volgens de overeenkomst geen gezagsverhouding zou zijn;
 • zzp’ers die op dezelfde wijze, dezelfde werkzaamheden verrichten als eigen werknemers;
 • kernactiviteiten die worden uitgevoerd die een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering betreffen, wat een aanwijzing kan zijn voor werken in dienstbetrekking;
 • er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, terwijl het gezag niet ontbreekt;
 • zzp’ers die geen mogelijkheid hebben om zelfstandig hun werk in te delen;
 • de duur van de arbeidsrelatie. Deze blijkt dermate lang te zijn dat het werk van de zzp’er lijkt te zijn ingebed in de organisatie;
 • er lijkt sprake te zijn van een fictieve dienstbetrekking;
 • er wordt niet conform de modelovereenkomst gewerkt.

Let op. 
Indien een van de genoemde punten speelt, kan er een vervolgonderzoek worden ingesteld. De Belastingdienst moet bij sancties kunnen bewijzen dat er sprake is van een van de volgende drie zaken:
 • een (fictieve) dienstbetrekking;
 • evidente schijnzelfstandigheid;
 • opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Inhuren van zelfstandigen blijft een serieus aandachtspunt van de fiscus met kans op vervolgonderzoek!
Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief