​Btw-aangifte derde kwartaal, wat nog mee te nemen?

Aan het einde van de maand september is alweer de derde kwartaalaangifte btw ophanden. Aan welke zaken moet u denken, wat mag (en wellicht moet) u hierin nog corrigeren over de periode van daarvoor?

Derde kwartaalaangifte
Uw btw-aangifte over het derde kwartaal 2018 moet op 31 oktober 2018 vóór 24.00 uur ingediend zijn bij de Belastingdienst. Let op. Indien u btw moet betalen, dan moet dit bedrag op 31 oktober 2018 op de bankrekening van de Belastingdienst staan. Let op.Als de door u te betalen btw te laat binnenkomt op de rekening van de Belastingdienst kunt u een verzuimboete krijgen van 3% met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.278,-. Betaalt u echter binnen de coulancetermijn en heeft u de vorige aangifte btw op tijd en volledig betaald, dan krijgt u geen boete, maar wel een verzuimmededeling. De coulancetermijn begint na de uiterste betaaldatum en eindigt zeven kalenderdagen na de uiterste betaaldatum.

Oninbare vorderingen
Heeft u oninbare vorderingen waarvan u zeker weet dat deze niet betaald gaan worden? Dan mag u de eerder afgedragen btw corrigeren in de btw-aangifte van het derde kwartaal. Dit geldt ook voor facturen die niet binnen een jaar na de uiterste betaaldatum zijn betaald. Wettelijk worden deze facturen gezien als oninbaar. Let op. Worden deze later alsnog betaald, dan moet u de btw alsnog afdragen.

Heeft u echter facturen ontvangen waarvan u in een eerdere periode de btw heeft teruggevorderd, maar waarvan in het derde kwartaal vaststaat dat u die niet gaat betalen? In dat geval moet u de teruggevorderde btw in de btw-aangifte van het derde kwartaal corrigeren. Dit geldt ook voor facturen die niet binnen een jaar na de uiterste betaaldatum zijn betaald.

Jaarrekening 2017
Btw uit 2017. Heeft u uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting tot 1 september 2018? Dan heeft u vóór 1 september 2018 de jaarcijfers overhandigd gekregen van uw boekhouder. Blijkt uit die jaarcijfers dat er een correctie moet plaatsvinden voor de btw, dan dient deze correctie (mits deze € 1.000,- of minder bedraagt) opgenomen te worden in de btw-aangifte van het derde kwartaal. Let op 1.Bedraagt de correctie meer dan € 1.000,-, dan moet dit bedrag worden opgegeven via een aanvullende (ofwel suppletie)aangifte. Let op 2. Als u de kleineondernemersregeling toepast (KOR), moeten correcties altijd in een suppletieaangifte worden aangegeven.

Gemaakte fouten in tweede kwartaal?
Is er een fout gemaakt in het tweede kwartaal, dan mag u deze fout (mits deze fout € 1.000,- of minder bedraagt) corrigeren in het derde kwartaal. Bedraagt de fout meer dan € 1.000,-, dan dient u hier een suppletieaangifte van te doen.

Kleineondernemersregeling (KOR)
Verwacht u dat u op jaarbasis (2018) minder dan € 1.883,- aan btw hoeft af te dragen? Dan kan er op basis van de KOR een vermindering van de afdracht plaatsvinden. Tip 1.Bedraagt de verschuldigde btw op jaarbasis minder dan € 1.345,-, dan kan de btw-afdracht zelfs volledig achterwege blijven. Tip 2. U mag deze voorlopige vermindering schatten en opnemen in uw derde kwartaalaangifte als u verwacht dat u op jaarbasis minder dan € 1.883,- aan btw hoeft te betalen. Na afloop van het jaar verrekent u de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering.

bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief