Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Wanneer een ondernemer vanuit zakelijk oogpunt gaat verhuizen, kan hij de kosten ten laste van de winst brengen. Een werknemer kan daarentegen een belastingvrije vergoeding krijgen. Maar wanneer is een verhuizing zakelijk en hoe is het fiscaal geregeld?

Aftrek van belaste winst
Verhuiskosten kunnen ondernemers ten laste van de winst brengen als aan de verhuizing zakelijke motieven ten grondslag liggen. De aftrek bedraagt € 7.750,- plus de kosten van het overbrengen van de inboedel. Een verhuizing is zakelijk als u als ondernemer binnen twee jaar na verplaatsing van uw bedrijf verhuist. Daarnaast is vereist dat u vóór de verhuizing meer dan 25 kilometer van de zaak woonde en deze afstand na de verhuizing minstens met 60% is afgenomen.

Voorbeeld.Uw bedrijf is gevestigd in Den Haag en u woont in Leiden. U besluit uw bedrijf te verplaatsen naar Gouda en verhuist naar Zoetermeer. De afstand Leiden - Gouda bedraagt 34 km. De afstand Zoetermeer - Gouda bedraagt 21 km. U woonde voor de verhuizing weliswaar meer dan 25 km van uw bedrijf, maar de afstand is slechts met 13 km bekort, ofwel met 38%. Omdat de afstand niet met minstens 60% is afgenomen, is de verhuizing niet zakelijk.

Wat is bovendien ook nog zakelijk?

Als u niet aan voorwaarden voldoet. 
Een verhuizing is ook zakelijk als u niet aan de genoemde voorwaarden voldoet, maar de zakelijkheid ervan wel hard kunt maken. U verhuist bijvoorbeeld naar een plaats dichter bij uw bedrijf zonder dat dit verplaatst is, omdat vanwege toenemende diefstallen het beveiligingsbedrijf eist dat u binnen 15 minuten na een alarmmelding ter plaatse moet zijn. Zo heeft de Hoge Raad in het verleden beslist dat een verhuizing zakelijk is als deze noodzakelijk is voor de uitoefening van uw onderneming of als het belangrijkste doel is om toekomstige ondernemingskosten te beperken, Hoge Raad, 10.07.2015 (HR:2015:1778) .

Per inboedel! 
De winstaftrek geldt voor ondernemers per inboedel. Echtparen of partners die ook samen in de zaak werken, hebben dus samen maar één keer recht op de aftrek, Hoge Raad, 12.09.2003 (HR:2003:AK3456) .

Ook bij start onderneming. 
Verhuiskosten kunnen ook zakelijk zijn bij de start van een onderneming. Bijvoorbeeld als de ondernemer voorheen als werknemer de kost verdiende.

Vergoeding werknemers
Bij een zakelijke verhuizing voor werknemers mag u eenzelfde onbelaste vergoeding verstrekken (€ 7.750,-) plus de kosten van het overbrengen van de inboedel. Er gelden dezelfde eisen inzake het bekorten van de afstand. Er moet ook nu binnen twee jaar na het aanvaarden van een nieuwe baan of na overplaatsing worden verhuisd. In alle andere gevallen moet de werknemer bewijzen dat er zakelijke motieven waren!

Meest gebruikelijke weg. 
De te bekorten afstand wordt gemeten langs de meest gebruikelijke weg. Dit hoeft niet de kortste weg te zijn, aangezien het moet gaan om de weg die het merendeel van de reizigers met eenzelfde vervoermiddel zou maken. Dit kan een langere afstand opleveren om files te mijden.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl
 

Neem contact met ons op


Archief