Geschil over factuur, let op de BTW

Als u facturen ontvangt, vraagt u de btw meteen terug. Maar wat als u een factuur niet betaalt, bijvoorbeeld omdat u een geschil met uw leverancier heeft?

Creditfactuur. 
Als u voor de btw belaste prestaties verricht, kunt u de aan uw bedrijf in rekening gebrachte btw als voorbelasting aftrekken. Dat kan in het aangiftetijdvak waarin u de factuur heeft ontvangen. Dus zelfs voordat u de factuur heeft betaald. Let op. Als echter vaststaat dat u een factuur niet zal gaan betalen, dan bent u verplicht om de vooraftrek zo snel mogelijk te corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een verkeerde bestelling. Als u hiervoor een creditfactuur ontvangt, dan wordt door het inboeken van deze creditfactuur de eerder genoten btw-vooraftrek automatisch gecorrigeerd.

Niet betaald, geen creditfactuur. 
Het kan echter ook gebeuren dat u een factuur nog niet heeft betaald, omdat u een geschil met een leverancier heeft. U heeft dan (nog) geen creditfactuur ontvangen. Ook in dit geval kan de vooraftrek op de niet-betaalde factuur echter in gevaar komen. Sinds 2017 geldt namelijk dat als u na verloop van een jaar een factuur nog steeds niet heeft voldaan, u verplicht bent om de vooraftrek direct te corrigeren. Let op. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met boete opleggen. Deze termijn van een jaar begint te lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn eindigt. De betalingstermijn is afhankelijk van hetgeen u met uw leverancier heeft afgesproken. Is er niets vastgelegd in een overeenkomst, dan wordt er aangesloten bij de wettelijke betalingstermijn (30 dagen).

Stel, u heeft op 1 oktober 2017 een factuur ontvangen met vervaldatum 21 oktober 2017. Als deze factuur op 21 oktober 2018 nog niet is betaald, moet de btw in de btw-aangifte over oktober 2018 of over het derde kwartaal van 2018 worden gecorrigeerd. Dit geldt ook als op 21 oktober 2018 nog niet vaststaat of u de factuur zal betalen omdat u bijvoorbeeld met de leverancier in een juridische procedure bent verwikkeld.

Factuur later toch betaald. 
Als u later deze factuur dan alsnog (deels) betaalt, ontstaat er opnieuw recht op aftrek van voorbelasting in het tijdvak waarin u de factuur uiteindelijk (deels) betaalt.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief