Goed voorbereid op verhoging van het lage btw-tarief

Zoals in het in 2017 gesloten regeerakkoord al is aangekondigd, komt er in het Belastingplan 2019 een wetsvoorstel om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. Waar moet u rekening mee houden?

De verschillende btw-tarieven
Als ondernemer brengt u btw in rekening over de door u geleverde goederen en diensten. Afhankelijk van welk goed er wordt geleverd of welke dienst er wordt verricht, is er een bepaald btw-tarief van toepassing. De btw-tarieven die in Nederland momenteel worden toegepast zijn 6, 21 en 0%. Daarnaast zijn bepaalde leveringen en diensten vrijgesteld van btw.

Verlaagd btw-tarief. 
Voor bepaalde leveringen en diensten geldt het 6%-tarief. Dit zijn goederen en diensten waarvan de wetgever vindt dat die voor eenieder betaalbaar moeten blijven of waarvan de wetgever het gebruik door de consument wil stimuleren. Vaak zijn dit primaire levensbehoeften, zoals de dagelijkse boodschappen, maar ook het laten repareren van een fiets of kleding, de kapper of het bieden van kampeergelegenheid. Dit is belast met 6% btw.

Verhoging van 6%-tarief. 
Door verhoging van het verlaagd btw-tarief van 6 naar 9% worden goederen en diensten die onder het verlaagd btw-tarief vallen duurder. Dit treft consumenten en ondernemers die geen recht op btw-aftrek hebben of maar voor een deel btw in aftrek kunnen brengen. Ondernemers die recht hebben op aftrek van btw kunnen al de aan hen in rekening gebrachte btw in aftrek brengen, zodat de btw-verhoging voor hen geen kostenpost vormt.

Gevolgen voor de ondernemer

Tijdig actie ondernemen. 
Indien u als ondernemer goederen levert of diensten verricht die onder het verlaagd btw-tarief vallen, moet u tijdig actie ondernemen. Tot en met 31 december 2018 blijft het verlaagd btw-tarief van 6% gelden, maar daarna moet u 9% btw in rekening brengen.

Doorberekenen? 
U kunt ervoor kiezen om deze btw-verhoging door te berekenen aan uw afnemers. Dit is een voor de hand liggende optie als uw afnemers recht hebben op btw-aftrek. Let op.  De verhoging van het btw-tarief zal kostprijsverhogend werken als u ervoor kiest om de verhoging door te berekenen en de afnemer geen of geen volledig recht op btw-aftrek heeft.

Offertes. 
Houd bij het opstellen van offertes voor prestaties in 2019 die onder het lage btw-tarief vallen, alvast rekening met het btw-tarief van 9%.

Lopende contracten. 
De btw-verhoging kan worden doorberekend in de al lopende contracten, ongeacht wat hierover in het contract is opgenomen. Let op.  In overeenkomsten opgenomen bepalingen die verbieden dat een btw-verhoging wordt doorberekend aan de klant, zijn nietig (artikel 52 Wet op de omzetbelasting 1968) .

Aanpassen facturering
Ondernemers zullen hun boekhoudsystemen aan moeten passen zodat per 1 januari 2019 niet langer 6% btw maar 9% btw gerekend wordt op goederen en diensten die belast zijn met het verlaagde btw-tarief. Ook op de facturen voor deze goederen of diensten zal vanaf 1 januari 2019 9% btw vermeld moeten worden. Tip. Op facturen die in januari 2019 worden verzonden voor leveringen en diensten die nog in december 2018 zijn verricht, mag nog wel het 6%-tarief worden vermeld, omdat het moment waarop de prestatie verricht is, bepalend is voor het verschuldigde btw-tarief.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief