Kamer- en woningverhuur belast als inkomen?

Talloze particulieren verhuren kamers of een deel van hun woning aan toeristen. De vraag is of dit belast is? De rechter vindt van niet, maar de staatssecretaris vindt van wel. Wat moet u daar nu mee als u zelf eens een kamer verhuurt?

Meningsverschil. 
Toeristen bezoeken massaal ons land en zijn vaak op zoek naar een goedkoop slaapadresje. Velen springen in dit gat in de markt en verhuren met plezier hun kamers. Organisaties als Airbnb doen dan ook goede zaken. De vraag is alleen of de inkomsten uit deze verhuur belast zijn. Daarover verschillen de meningen.

Tuinhuis in de verhuur ...
Onlangs stond een particuliere verhuurder van een tuinhuisje voor de belastingrechter. Hij had gedurende het jaar drie weken zijn tuinhuisje verhuurd aan toeristen en deze inkomsten niet aangegeven. De inspecteur vond dat dit wel moest en had een navordering opgelegd. Hij achtte van de inkomsten van ruim € 3.500,- een bedrag van bijna € 2.500,- belast. Dit op grond van een wetsartikel dat stelt dat bij tijdelijke verhuur van de eigen woning 70% van de opbrengst belast is.

Rechter niet met inspecteur eens. 
De rechter was het niet met de inspecteur eens en verscheurde de navordering. Volgens de rechter ziet het betreffende artikel op de tijdelijke verhuur van woningen en niet op gedeeltes van woningen. Het tuinhuisje was slechts een deel van de eigen woning en dus was de opbrengst uit verhuur ervan in de ogen van de rechter niet belast, Rechtbank Noord-Holland, 06.06.2018 (RBNHO:2018:4343) .

Kamervragen en hoger beroep
In de antwoorden op Kamervragen gaf de staatssecretaris aan het niet met de rechters eens te zijn. Volgens hem zijn ook de inkomsten uit de verhuur van een deel van de eigen woning belast. Hij heeft tegen de uitspraak hoger beroep ingesteld.

Geen kamerverhuurvrijstelling. 
In zijn antwoorden geeft de staatssecretaris ook aan dat de kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing is. Dit vanwege het feit dat het bij deze vrijstelling gaat om de verhuur van kamers anders dan voor korte tijd. Een voorwaarde voor de vrijstelling is ook dat de huurder ingeschreven moet zijn in de Basisregistratie Personen van de betreffende gemeente. Bij toeristen is dit niet het geval, dus geldt de vrijstelling dan niet.

Huurinkomsten winst? 
De inkomsten uit verhuur van kamers kunnen ook leiden tot winst of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Dit is met name afhankelijk van de omvang van de verhuuractiviteiten. Een grote omvang kan dus tot ondernemerschap leiden, waardoor de inkomsten sowieso belast zijn.

En intussen, hoe nu verder?
Zolang de rechters in hoger beroep nog niet hebben geoordeeld, bestaat er dus onzekerheid.

Tip 1. Heeft u ook huurinkomsten omdat u af en toe een kamer verhuurt, dan kunt u op zeker spelen en de netto-inkomsten, dus minus de kosten die u maakt, aangeven als inkomen in box 1.
Tip 2. Maak dan direct bezwaar zodra de inspecteur de aanslag oplegt om zo uw rechten veilig te stellen. De fiscus zal uw bezwaar waarschijnlijk aanhouden, totdat er over deze kwestie definitief is beslist. Blijkt de rechter ook in hogere instantie te vinden dat de inkomsten onbelast zijn, dan zal uw bezwaar moeten worden toegewezen.


bron: www.tipsenadvies-eenmanszaak.nl

Neem contact met ons op


Archief